The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:9664

AuthorsG. Righi, T. van der Hammen
TitleDistribucion de especies de Lombrices en las dos vertientes de la Cordillera Central (Transecto Parque Los Nevados, Colombia) (Distribution of species of earthworms on the two flanks of the Central Cordillera (Parque los Nevados transect, Colombia)
Book/source titleStudies on Tropical Andean Ecosystems/Estudios de Ecosistemas Tropandinos 4.
Authors/EditorsA.G. dos. Santos, T. van der Hammen
PublisherCramer (Borntraeger)
PlaceBerlin-Stuttgart
Year1996
Pages475-485
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
Document typeChapter
Document finderUvA-Linker