The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:93449

AuthorsA. Heertje, M.V. Roscam Abbing, L.H.J. Wachters
TitleMilieumythe Betuwelijn; boekbespreking vervoer
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume23
Year2000
Issue6
Pages520-522
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
KeywordsBetuwelijn
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker