The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:87118

AuthorsA. de Ronde, M. van Dooren, E.R. de Rooij, B. van Gemen, J.M.A. Lange, J. Goudsmit
TitleInfection by zidovudine-resistant HIV-1 compromises the virological response to stavudine in a drug-naive patient
JournalAIDS
Volume14
Year2000
Pages2632-2633
ISSN02699370
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker