The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:86492

AuthorB.J. Vrijhof
TitleIndividuele verzuimbegeleiding. Beoordeling en borging van de professionele kwaliteit
PromotorJ.H.B.M. Willems
Date22-02-2000
PublisherTNO Arbeid
PlaceHoofddorp
Year2000
Pages245
ISBN906365183X
FacultyAMC-UvA
Keywordssick leave ; quality management ; guidance ; models ; Netherlands
Classification85.52 working conditions, employment conditions
AbstractIn dit proefschrift komt de beoordeling van de kwaliteit van de individuele verzuimbegeleiding aan de orde. Op basis van theorie en praktijk wordt een antwoord gegeven op de vragen aan welke criteria het proces van verzuimbegeleiding dient te voldoen en hoe de professionele kwaliteit van de verzuimbegeleiding verbeterd kan worden. De theoretische kennis over ziekteverzuim wordt gebruikt om een nieuw toepassingsgericht model te construeren, waarmee verzuimgedrag kan worden beschreven en verklaard. Dit model wordt vervolgens gebruikt bij de beschrijving van het proces van verzuimbegeleiding om te laten zien aan welke onderdelen bij de verzuimbegeleiding aandacht zou moeten worden besteed. De praktijk van verzuimbegeleiding wordt met een computersimulatie in beeld gebracht. De resultaten van deze simulatie maken duidelijk hoe in de praktijk te werk wordt gegaan, welke variaties te verwachten zijn en hoe de kwaliteit van de geboden begeleiding kan worden vastgesteld.
LanguageNederlands
Note© 2000 B.J. Vrijhof
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker