The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:84093

AuthorC.A. Alberdingk Thijm
TitleTechniek zet auteursrecht buitenspel
JournalComputable
Volume3
Year2000
Pages39-40
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker