The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:80579

AuthorsJ.A. Baart, J.M. van Hagen
TitleSyndromen 14. De ziekte van Rendu-Osler-Weber
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume106
Year1999
Pages340-341
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker