The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:431257

AuthorsM. de Haan, E. Leuven, H. Oosterbeek
TitlePositieve effecten van schaalvergroting op leerprestaties
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume96
Year2011
Issue4611
Pages326-329
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe grote daling in het aanbod van scholen als gevolg van een stijging in de opheffings-normen in 1994 heeft een positief effect gehad op leerprestaties in het primair onderwijs.
Dit resultaat kan verklaard kan worden door schaalvoordelen die de effecten van minder schoolkeuze en competitie domineerden.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker