The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:424699

AuthorC.C. Bonifácio
TitleThe ART of GIC proximal restorations in primary teeth
PromotorC. van Loveren
Co-promotorsW.E. van Amerongen, C.J. Kleverlaan
Date07-09-2012
Year2012
Pages189
ISBN9789064645792
FacultyACTA
AbstractAtraumatische Restauratieve Behandeling (ART) is ontwikkeld om tandheelkundige zorg te kunnen bieden in gebieden met beperkte middelen. Om te voorkomen dat door cariës aangetaste gebitselementen getrokken moeten, wordt met ART het cariësproces gestopt en de mondgezondheid bevorderd. Het prepareren gebeurt met de hand en voor de restauraties wordt glasionomeercement gebruikt. De methode is atraumatisch, omdat geen gebruik gemaakt wordt van een boor en verdoving niet nodig is. Voor kinderen is ART dan ook een alternatieve behandelmethode om pijn, ongemak en vroegtijdig verlies van elementen uit het melkgebit te voorkomen, en hen tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden van een cariësvrij, blijvend gebit. Clarissa Bonifáco deed onderzoek naar de levensduur van ART-restauraties en - daarmee samenhangend - de vraag of ART voldoende voordeel biedt. Zij ontdekte onder andere dat ook na het falen van de restauratie de levensduur van het gebitselement nog steeds verlengd was ten opzichte van elementen die niet gerestaureerd waren.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker