The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:420098

AuthorsS. Akerboom, G. Buist, A. Huygen, A. Ottow, S. Pront-van Bommel
TitleSmart grid pilots: handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving. - Dl. 2: Naslag: achtergrond en verdieping
PublisherAgentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
PlaceAmsterdam, Delft, Utrecht
Year2011
Pagesv, 75
ISBN9789491200007
FacultyOther than UvA
Document typeReport
Download
Document finderUvA-Linker