The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:419552

AuthorF. Garcia-Godoy
TitleClinical performance of resin composite restorations: the value of accelerated in-vitro testing
PromotorA.J. Feilzer
Co-promotorsR. Frankenberger, N. Krämer
Date05-06-2012
Year2012
Pages118
FacultyACTA
Keywordscomposites; clinical research; laboratory dental research
AbstractFranklin Garcia-Godoy onderzocht de mogelijkheid van het vulmateriaal composiet om zich te hechten aan harde tandweefsels (glazuur en dentine). Hechting aan dentine zorgt voor een goede afdichting van het tandbeen, wat leidt tot verminderde postoperatieve overgevoeligheden. Hechting aan glazuur is belangrijk om de restauratie houvast te geven, en zorgt voor een goede ‘onzichtbare’ overgang tussen tandweefsel en restauratie (de randaansluiting). Garcia-Godoy keek onder meer naar de kwaliteit van de randaansluiting van een vulling met glazuur en met dentine, zowel via proefopstellingen om slijtage versneld te kunnen meten (in vitro) als met behulp van langlopend klinisch onderzoek (in vivo). De in vitro- en in vivo-onderzoeksresultaten bleken nagenoeg identiek. Garcia-Godoy concludeert dat in vitro-tests onder bepaalde voorwaarden een realistische inschatting kunnen geven van het latere klinisch waarneembare gedrag.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker