The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:417924

AuthorM.E.C. Elfrink
TitleDeciduous molar hypomineralisation, its nature and nurture
PromotorsJ.M. ten Cate, H.A. Moll
Co-promotorJ.S.J. Veerkamp
Date1-6-2012
Year2012
Pages157
ISBN978-94-6108-292-3
FacultyACTA
AbstractVijf tot negen procent van de Nederlandse kinderen heeft kaaskiezen in het melkgebit, blijkt uit onderzoek van Marlies Elfrink. Kaaskiezen ontstaan door een stoornis in het in het mineraalgehalte van het tandglazuur. De kiezen hebben de kleur van kaas en zijn gevoeliger dan andere kiezen, omdat de buitenste laag zwakker is. Elfrink toont aan dat kinderen met kaaskiezen meer gaatjes hebben dan leeftijdsgenoten zonder kaaskiezen. Ook hebben deze kinderen een grotere kans op kaaskiezen in het blijvende gebit dan leeftijdgenoten met gezonde kiezen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen behandelplannen voor kinderen met kaaskiezen worden verbeterd. Omdat deze kinderen meer kans hebben op blijvende kaaskiezen, is extra aandacht van de tandarts nodig op het moment dat de eerste blijvende kiezen doorkomen.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker