The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:410182

AuthorsA.D. Belinfante, J.L. de Reede, L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins, R. de Lange
TitleBeginselen van het Nederlandse staatsrecht. -17e dr.
PublisherKluwer
PlaceDeventer
Year2012
Pagesxvi, 418
ISBN9789013065398
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
Document typeBook
Document finderUvA-Linker