The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:409843

AuthorA. Ludewig
TitleFeshbach resonances in 40K
PromotorJ.T.M. Walraven
Date16-3-2012
Year2012
Pagesvii, 125
ISBN978-94-6191-188-9
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI)
Keywordsexperimental physics; ultracold atoms; fermions; Feshbach resonances
AbstractDe wisselwerking tussen deeltjes bepaalt de eigenschappen van alle materie. Als het mogelijk is de wisselwerking in te stellen, kunnen deze eigenschappen worden veranderd. Er is een mechanisme bekend om de wisselwerking tussen sommige atoomsoorten te veranderen: de zogeheten Feshbach-resonanties. Deze resonanties kunnen optreden in ultrakoude atomen. Het mechanisme werkt alleen als de atomen in gasvorm zijn en tot dichtbij het absolute nulpunt zijn gekoeld. Feshbach-resonanties in ultrakoude atomen zijn al enige tijd bekend. De juiste magnetische veldsterktes waarbij deze resonanties optreden zijn echter nog onbekend en moeten voor elke atoomsoort opnieuw worden bepaald. Antje Ludewig bepaalde voor de kaliumisotoop 40K de waarden van 23 magnetische velden, waar de wisselwerking kan worden toegepast. Deze waarden worden gebruikt om theoretische modellen te verbeteren, zodat het makkelijker wordt Feshbach-resonanties in andere atoomsoorten te voorspellen. Als de wisselwerking tussen ultrakoude atomen ingesteld kan worden, kunnen ultrakoude atomen gebruikt worden als modelsysteem voor het oplossen van andere problemen in de natuurkunde zoals hoge-temperatuursupergeleiding of het gedrag van neutronensterren.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker