The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:409837

AuthorA. van der Veen
TitleInducing good behavior
PromotorT.J.S. Offerman
Co-promotorA.M. Onderstal
Date28-2-2012
Year2012
Pagesx, 121
FacultyFaculty of Economics and Business
AbstractAilko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij de superieur het ene gedrag economisch gezien prefereert boven ander gedrag. Deelnemers kregen steeds twee methoden aangereikt om ondergeschikt gedrag te stimuleren. Van der Veen keek welke methode het beste werkt. Uit zijn resultaten blijkt onder meer dat als een overheid bepaald gedrag wil bevorderen via een relatief grote subsidie, zij die subsidie beter in één keer kan invoeren dan in kleine stapjes. Ook laat Van der Veen zien dat wanneer gewenst gedrag automatisch wordt beloond en ongewenst gedrag wordt gestraft, automatisch belonen niet leidt tot minder gewenst gedrag. In een derde game onderzocht Van der Veen de situatie waarbij een werkgever volledig vrij om te straffen en/of te belonen. Het is in dat geval voor de werkgever het beste als deze enkel de mogelijkheid heeft om te straffen. Kan de werkgever zowel straffen als belonen dan wordt vaker beloond en verdwijnt het kostenvoordeel voor de werkgever.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker