The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:408435

AuthorJ.M. Kieffer
TitleSome fundamental issues in oral health-related quality of life research
PromotorG.H.W. Verrips
Co-promotorJ. Hoogstraten
Date20-1-2012
Year2012
Pages97
ISBN978-94-6108-247-3
FacultyACTA
AbstractBinnen de tandheelkunde wordt met behulp van vragenlijsten onder meer het begrip mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) gemeten. Dit wordt gedaan vanuit het idee dat bepaalde mondgezondheid-gerelateerde problemen, zoals kiespijn, invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Jacobien Kieffer onderzocht de meettechnische eigenschappen van een veelgebruikte mondgezondheid-gerelateerde KvL-vragenlijst. Ook richtte ze zich op de conceptuele basis die ten grondslag ligt aan het begrip mondgezondheid-gerelateerde KvL, omdat het van belang is dat onderzoekers daadwerkelijk weten wat een vragenlijst meet. Zonder enig theoretisch kader omtrent het begrip KvL zelf lijkt dit onmogelijk te zijn. Pogingen tot het ontwikkelen van een definitie van het begrip KvL in verschillende onderzoeksgebieden hebben nog geen eenduidige definitie opgeleverd. Dit maakt de problemen met het meten van het begrip ook binnen de tandheelkunde lastig. Het is daarom een onderzoeksgebied in ontwikkeling en meer inzicht is nodig in wat KvL daadwerkelijk inhoudt en hoe dit zich relateert tot mondgezondheid. Alleen dan kan het begrip KvL adequaat gemeten worden, aldus Kieffer.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker