The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:408088

AuthorE.J. Andrade-Lotero
TitleModels of language: towards a practice-based account of information in natural language
PromotorM. Stokhof
Co-promotorM. van Lambalgen
Date8-3-2012
PublisherInstitute for Logic, Language and Computation
PlaceAmsterdam
Year2012
Pagesxi, 206
ISBN978–958–44–9760-4
FacultyFaculty of Humanities
Faculty of Science
Institute/dept.FNWI: Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)
Keywordsformal semantics; theory of practices; linguistic information; compositionality
AbstractEdgar Andrade-Lotero onderzocht twee modellen van taalkundige informatie. Hij richt zich met name op de filosofische vooronderstellingen van deze modellen. Eén van deze modellen is afkomstig uit de formele semantiek; het andere model is gebaseerd op een specifiek onderzoek naar de rol van tekens in onze gebruiken. Andrade-Lotero beargumenteert dat het tweede, en niet het eerste model belangrijk is voor de beeldvorming van een representatief fragment van informatie gedragen door taal. Hij hanteert het criterium dat ieder taalkundig model een beschrijving van ons gebruik van tekens in het algemeen, en taal in het bijzonder, in het dagelijks leven moet bevatten. Uitgaande van deze argumentatie kan taalkundige informatie niet worden uitgelegd zonder rekening te houden met het concept van een `gebruik'. Een dergelijk beeld vereist een radicaal andere opvatting van taal, taalkundige competentie en taalkundige communicatie. Andrade-Lotero betoogt dat deze alternatieve opvatting als hulpmiddel kan dienen bij het bestuderen van de menselijke wereld waarin taal een allesoverheersende rol speelt.
LanguageEnglish
NoteILLC dissertation series DS-2012-03
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker