The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:402192

AuthorsJ.E. van Schijndel, J. de Lange, E.M. Baas, P.C. Broers
TitleGesloten eruptietechniek bij impactie van maxillaire cuspidaten
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Issue11
Pages561-564
ISSN00282200
FacultyAMC-UvA
ACTA
AbstractImpactie van de blijvende maxillaire cuspidaten komt regelmatig voor. Onderzoek heeft de laatste decennia geleid tot 2 behandelmethoden: de gemodificeerde venstertechniek en de gesloteneruptietechniek. Hoewel deze methoden uitgebreid zijn beschreven, is tot dusver niet duidelijk welke methode het meest effectief is. Bij een onderzoeksgroep van 73 orthodontiepatiënten met een geïmpacteerde, palatinaal gelegen blijvende maxillaire cuspidaat werd deze cuspidaat via een gingivaflap vrijgelegd en direct voorzien van een orthodontische bracket, waarna de gingivaflap werd teruggehecht. De patiënten werden 3 maanden na de orthodontische behandeling klinisch en röntgenologisch onderzocht. In de controlegroep van 93 orthodontiepatiënten kwamen geen geïmpacteerde blijvende maxillaire cuspidaten voor. Het algehele succespercentage van de behandeling in de onderzoeksgroep was 63. Afwijkingen aan de buurelementen waren significant gerelateerd aan een hogere leeftijd van de patiënten. Er was een significant verschil tussen het aantal pockets rond de buurelementen van de cuspidaten in de onderzoeks- en de controlegroep.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker