The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:382068

AuthorsN. Moerman, B. Bonke
TitlePsychische gevolgen van 'awareness' bij algehele anesthesie
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume134
Year1990
Issue51
Pages2465-2467
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker