The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:381840

AuthorsR.J. Mokken, H. Daudt, C.E. van der Maesen
TitlePolitical efficacy: a further exploration
JournalActa Politica
Volume3
Year1968
Pages286-307
ISSN00016810
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker