The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:379209

AuthorsE. Berkhout, P. Berkhout
TitleTweede fase leidt niet tot betere aansluiting
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume95
Year2010
Issue4585
Pages298-300
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractEind vorige eeuw werd de tweede fase ingevoerd in de bovenbouw van havo en vwo. De havo-scholieren die deze onderwijsvernieuwing als eerste ondergingen, zijn onlangs
uitgestroomd naar de arbeidsmarkt. Zij blijken niet beter af dan havisten oude stijl: noch in het hoger onderwijs, noch op de arbeidsmarkt.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker