The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:375135

AuthorR.M. Beltzer
TitleArA 2010, , (Mirja Juuri /Fazer Amica Oy: de zaak Juuri: over ontslag en de wil van sociale partners)
JournalArbeidsrechtelijke Annotaties
Volume9-1
Book/source titleMirja Juuri /Fazer Amica Oy: de zaak Juuri: over ontslag en de wil van sociale partners
Year2010
Pages81-94
ISSN15686639
CourtHvJ EG
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Hugo Sinzheimer Instituut (HSI)
AbstractEen werknemer kan er door de overgang van onderneming aanmerkelijk op achteruitgaan. Wordt de arbeidsovereenkomst dientengevolge verbroken, dan komt een dergelijk ontslag voor rekening van de werkgever, aldus artikel 4 lid 2 van Richtlijn 2001/23 (overgang van ondernemingen). In het arrest Juuri zet het Hof van Justitie van de EG uiteen wat de reikwijdte van deze bepaling is. Voorts beoordeelt het Hof de geldigheid van een afspraak tussen sociale partners, erop neerkomende dat de cao op de datum van overgang afloopt.
Document typeAnnotation
Download
Document finderUvA-Linker