The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:369312

AuthorM.C. Michel
TitleCognitive and interactive aspects of task-based performance in Dutch as a second language
PromotorF. Kuiken
Co-promotorS.C. Vedder
Date10-03-2011
PublisherUitgeverij BOXPress
PlaceOisterwijk
Year2011
Pagesxiii, 213
ISBN978-90-8891-232-0
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)
Keywordstask-based; task complexity; interaction; SLA
AbstractMarije Michel onderzocht in het kader van het taakgericht taalonderwijs hoe de mondelinge prestaties van hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse taalstudenten verschillen als zij taken alleen dan wel met zijn tweeën uitvoeren. Bovendien manipuleerde ze de cognitieve complexiteit van taken en vergeleek ze het taalgebruik van de studenten in simpele en complexe taaltaken. Michel toont met haar onderzoek aan dat taalstudenten met zijn tweeën op veel vlakken beter presteren dan als ze in hun eentje te werk gaan. Dit geldt ook als twee studenten allebei het Nederlands nog niet machtig zijn – een belangrijk inzicht vooral met het oog op taaltoetsen. Tot nu toe worden tweedetaalstudenten immers meestal in hun eentje getest, terwijl samen toetsen wellicht meer recht zou doen aan hun daadwerkelijke talige vermogen. Michel vond geen bijzondere effecten van taakcomplexiteit op studiegedrag.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker