The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:368734

AuthorsL. Jacobs, S.N.F. Rizvi, J.A. Baart, R.H.B. Allard
TitleInteracties en bijwerkingen van nonsteroidal anti-inflammatory drugs
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Pages233-237
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractVanwege de pijnstillende en ontstekingsremmende werking, vooral in geval van weefselschade, zijn ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ vaak voorgeschreven pijnstillers in de mondzorg. Mondzorgverleners dienen op de hoogte te zijn van de belangrijkste interacties en bijwerkingen. Het willekeurig voorschrijven van een andere pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol, om een bijwerking van een ‘non-steroidal anti-inflammatory’ drug te vermijden, mag geen automatische keuze zijn. Immers, zo wordt voorbijgegaan aan de specifieke eigenschappen van ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ en de eigen eerste keuze ervan. Een goede patiëntenvoorlichting, specifieke controles, een combinatie met andere geneesmiddelen of andere maatregelen dragen zorg voor een veilig gebruik van deze medicamenten. Bij gebruik van minder dan 14 dagen door gezonde patiënten jonger dan 70 jaar zijn vrijwel nooit speciale maatregelen nodig.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker