The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:368292

AuthorM.L. Adriaansen
TitleVersatile citizens: media reporting, political cynicism and voter behavior
PromotorC.H. de Vreese
Co-promotorP. van Praag
Date01-03-2011
Year2011
Pages168
ISBN978-90-5335-370-7
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam School of Communication Research (ASCoR)
AbstractMaken de media burgers politiek cynisch? Maud Adriaansen bekeek wat de invloed is van strategische en inhoudelijke mediaberichtgeving op politiek cynisme. Allereerst vond zij alleen effecten van mediagebruik op jonge burgers, voor wie politiek nog relatief nieuw is en die hun mening nog aan het vormen zijn. Bovendien bleek dat strategisch nieuws burgers met weinig kennis cynisch kan maken, maar niet als het gecombineerd wordt met inhoudelijk nieuws, wat in de praktijk meestal het geval is. Doordat inhoudelijk nieuws mensen uitlegt waar politiek over gaat, worden mensen minder cynisch ten opzichte van de politiek. Ook bleek dat burgers na blootstelling aan nieuws meer geneigd waren om te gaan stemmen. Al met al bleken de media meer gunstige dan ongunstige effecten te hebben. Adriaansen bestudeerde verder de gevolgen van politiek cynisme. Cynische burgers hebben twee mogelijke manieren om hun ongenoegen te uiten: niet stemmen of op een andere partij stemmen dan de vorige keer. Nederlandse burgers blijken voor de tweede optie te gaan: als gevolg van politiek cynisme gaan ze vaker twijfelen en wisselen tussen partijen, maar het beïnvloedt de opkomst niet. Adriaansen baseerde haar conclusies op onderzoek tijdens de parlementsverkiezingen in 2006 en de Amsterdamse lokale verkiezingen in 2010.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker