The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:358663

AuthorsR. Gradus, R. Beetsma, R. Smit
TitleOp weg naar houdbare overheidsfinanciën
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume95
Year2010
Issue4578
Pages70-73
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe overheid staat voor een aanzienlijke opgave om de overheidsfinanciën houdbaar te maken. De grootste winsten kunnen behaald worden door een hogere arbeidsparticipatie, een snellere productiviteitsstijging, betere gezondheidszorg, minder bureaucratie en een bredere toepassing van het profijtbeginsel.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker