The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:346184

AuthorsA. Evers, W. Lucassen, R. Meijer, K. Sijtsma
TitleCOTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geheel herziene versie)
PublisherNIP
PlaceAmsterdam
Year2009
Pages47
ISBN9789069990156
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Psychology Research Institute
Document typeBook
Download
Document finderUvA-Linker