The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:345167

AuthorsJ. Werner, E. van Keulen, J. Cramer
TitleRegisters van persoonsnamen op de catalogi: Gedrukt ende gesneden in de Kalverstraat (Amsterdams Historisch Museum, 1989), Kunst in kaart (Rijksprentenkabinet, 1989), Kaarten met geschiedenis 1550-1800 (Museon, 1989)
Publisher[s.n.]
Place[S.l.]
Year1989
Pages[18]
FacultyUvA
Institute/dept.UvA: Universiteitsbibliotheek
Document typeBook editorial
Document finderUvA-Linker