The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:344124

AuthorC. Alberdingk Thijm
TitleWat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
JournalArs Aequi
Volume57
Year2008
Issue7/8
Pages573-580
ISSN00042870
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
AbstractHyves, XS4ALL en Marktplaats zijn tussenpersonen. Degenen die via de diensten van de
tussenpersonen informatie aanbieden, kunnen daarbij onrechtmatig handelen. Als dat gebeurt, rijst de vraag wat de juridische positie van de tussenpersoon is.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker