The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:326640

AuthorN. van Eijk
TitleConsumentenbescherming in de elektronische communicatiesector
JournalMediaforum
Volume18
Year2006
Issue11/12
Pages338-345
ISSN09245057
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
AbstractDe positie van de consument in de elektronische communicatiesector heeft een frisse impuls gekregen met de komst van het herziene richtlijnenkader. In dit artikel wordt allereerst nagegaan hoe relevante bepalingen in nationale regelgeving zijn geïmplementeerd. Daarbij valt op dat in Nederland evenals in een aantal onderzochte landen de regels van de richtlijnen voornamelijk één op één zijn omgezet, maar ook dat er zich op onderdelen interessante variaties voordoen. Vervolgens wordt aangegeven wat in Nederland de ontwikkelingen zijn sinds de implementatie van het richtlijnenkader. Geconcludeerd kan worden dat er meer en meer accent op consumentenbescherming is komen te liggen, waarbij het richtlijnenkader als een ondergrens is gehanteerd, maar met regelmaat verdergaande en aanvullende bescherming wordt geboden.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker