The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:319883

AuthorsE.A.J.M. Schulten, H.A.H. Winters, A.E. Koch
TitleReconstructie na chirurgische tumorbehandeling in het hoofd-halsgebied: chirurgische en prothetische mogelijkheden
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue4
Pages215-223
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractWeefseldefecten in het hoofd-halsgebied die zijn ontstaan na chirurgische verwijdering van een benigne of maligne tumor, kunnen worden gereconstrueerd door middel van transplantatie van weefsels en/of worden hersteld met prothetische constructies. Het doel van de reconstructie is het zo goed mogelijk herstellen van de oorspronkelijke vorm en functie van het bot en/of de weke delen die verloren zijn gegaan. Met de introductie van de vrije gevasculariseerde lappen, zoals de fibulalap en de crista iliacalap, zijn de mogelijkheden voor chirurgische reconstructie van de mandibula en de maxilla verbeterd. Met het oog op de orale rehabilitatie dient een kaakreconstructie zodanig te worden uitgevoerd dat een goede basis wordt gelegd voor het plaatsen van implantaten ter verankering van een vaste of uitneembare prothetische constructie. Dit vereist een goede interdisciplinaire planning, waarbij het prothetische behandelplan mede de keuze voor de methode van reconstructie bepaalt.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker