The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:319877

AuthorR.H.B. Allard
TitleToestemmingsvereisten bij volwassen wilsonbekwame patiënten
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue5
Pages239-243
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractAan de hand van een gepubliceerde uitspraak van een Regionaal Tuchtcollege worden de algemene en bijzondere regels van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) met betrekking tot de geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) besproken. Patiënten van 16 jaar of ouder geven zelf, na geïnformeerd te zijn, toestemming, patiënten van 12 tot 16 jaar doen dat samen met hun ouders en voor patiënten jonger dan 12 jaar doen de ouders dat. Slechts indien een patiënt van 16 jaar of ouder zelf feitelijk (bijvoorbeeld door coma) of juridisch (bijvoorbeeld door onder curatelestelling) onbekwaam is, moeten de verplichtingen uit de WGBO worden nagekomen jegens de curator, de mentor, de partner of de naaste familie. Het blijkt verstandig in alle gevallen van tandheelkundige irreversibele behandelingen nadrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betrokken patiënt te verkrijgen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker