The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:316021

AuthorsC.O.V.M. Gresnigt-Bekker, A. de Jongh, G. Vo, F. Lie, F.M.D. Oosterink-Wubbe, Y. van Rood
TitleTevredenheid over lichaam en gebit: resultaten van een landelijk onderzoek
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue7
Pages369-373
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractIn een onderzoek onder 907 Nederlanders werd onderzocht hoe tevreden mensen zijn over hun lichaam in het algemeen en dat van hun gebit in het bijzonder. Daarnaast werd de relatie tussen lichaamswaardering en geluksbeleving onderzocht. Driekwart van de respondenten gaf aan tevreden te zijn over het uiterlijk van het lichaam en 70% was tevreden over dat van het gebit. Vrouwen en mensen van niet-Nederlandse afkomst waren minder tevreden over hun lichaam dan mannen en Nederlanders. Mensen van 30 jaar en jonger waren meer tevreden over hun gebit dan mensen die ouder waren. Bijna tweederde (64%) van de respondenten – vrouwen en mensen van niet-Nederlandse afkomst significant meer dan mannen en Nederlanders – vond het uiterlijk van het gebit belangrijk voor hun geluk. Tevredenheid over het lichaam en tevredenheid over het gebit bleken beide significant samen te hangen met geluk. Vervolgonderzoeken zullen moeten uitwijzen in welke mate esthetisch gemotiveerde tandheelkundige behandelingen patiënten daadwerkelijk tevreden en gelukkiger maken.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker