The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:301967

AuthorsA. Tsiachristas, R. Goudriaan, W. Groot
TitleDe welvaartseffecten van innovatieve geneesmiddelen
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume93
Year2008
Issue4530
Pages154-155
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractInnovatieve geneesmiddelen leveren grote welvaartswinsten op. Deze welvaartswinsten zouden nog groter kunnen zijn als de innovatieve geneesmiddelen eerder beschikbaar komen. Het financieringssysteem van de zorgverzekeraars zet eveneens een rem op het gebruik van innovatieve geneesmiddelen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker