The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:294170

AuthorM. Kemper
JournalDie Welt des Islams
Volume49
Year2009
Issue2
Pages260-266
ISSN00432539
Book/source titlePopular Islamic literature in Kazakhstan: an annotated bibliography  UvA-Linker
Author/EditorA.J. Frank
ISBN9781931546287
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
Document typeBook review
Document finderUvA-Linker