The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:293691

AuthorsG.J. van Wijngaarden, A. Sotiriou, N. Pieters, K. Abed, M. Tendürüs
TitleThe Zakynthos Archaeology Project: preliminary report of the 2007 season
JournalPharos: journal of the Netherlands Institute in Athens
Volume15
Year2008
Pages43-57
ISSN13802240
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker