The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:274224

AuthorsI. Lackner, M. Petri, A.J.H.C. Schram
TitleKeuzegedrag op de zorgverzekeringsmarkt
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume92
Year2007
Issue4508S
Pages22-27
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn het zorgstelsel gaan consumenten een moeilijk keuzeprobleem aan: het kiezen van een zorgverzekering. Experimenteel onderzoek geeft inzicht in het keuzegedrag wanneer wijzigingen in de hoogte van overstapkosten en het aantal alternatieven worden doorgevoerd. In tegenstelling tot wat in de literatuur wordt beweerd neigden proefpersonen naar veel overstappen in plaats van naar weinig.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker