The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:268088

AuthorF.A.W. Bannier
TitleKronieken advocatuur
JournalTijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Volume2006
Year2006
Issue2
Pages44-48
ISSN09298649
FacultyFaculty of Law
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker