The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:231714

AuthorsJ.E. Dankert-Roelse, M.E. Mérelle, A.R.C. Laarman, R.W. Griffioen
TitleJonge kinderen met ernstige afwijkingen door laat herkende cystische fibrose
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume150
Year2006
Pages525-529
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker