The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:220916

AuthorsR. Amaral Mendes, I. van der Waal
TitleEen radiolucentie tussen de radices van 2 vitale gebitselementen
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume113
Year2006
Pages326-327
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker