The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:218699

AuthorM. van Groesen
TitleThe De Bry collection of voyages (1590-1634) : editorial strategy and the representations of the overseas world
PromotorH.F.K. van Nierop
Co-promotorP.G. Hoftijzer
Date12-04-2007
Year2007
Pages272
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
KeywordsTravel stories ; Overseas territories ; Editing ; Théodore de Bry (1528-1598) ; Johan Theodor de Bry (1562-1620) ; Johan Israel de Bry (-1611)
Classification06.23 publishing, publishers
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker