The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:204470

AuthorsJ.M.J. Bais, G.J. Bonsel
TitleDeterminanten van hoge Nederlandse perinatale sterfte onderzocht in een complete regionale cohort, 1990-1994
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume148
Year2004
Issue38
Pages1873-1878
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker