The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:199744

AuthorsT.M. van Gulik, E.A.J. Rauws, D. González González, N.J. Smits, A. Bosma, D.J. Gouma
TitlePre- en postoperatieve bestraling bij de behandeling van de resectabele Klatskin-tumor
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume141
Year1997
Pages1331-1337
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker