The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:17286

AuthorsA.H.B. Schuurs, J. Groten, W. van Dokkum, J. van den Heuvel
TitleSeleensuppletie, een antidotum tegen kwik?
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume103
Year1996
Pages132-134
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker