The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:163141

AuthorsM.C.M. Aerts, A.F. Bungener
TitleFreelancers
PublisherAdformatie Groep/Kluwer
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages116
ISBN9014089481
Title seriesAdfo Juridische Aspecten
Series number23
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Hugo Sinzheimer Instituut (HSI)
AbstractDe juridische aspecten van het verrichten van freelance-werkzaamheden worden behandeld, zowel vanuit het oogpunt van de opdrachtgever als van de freelancer. De uitleg geschiedt aan de hand van een groot aantal voorbeelden.

Steeds vaker wordt in Nederland gewerkt op freelance basis. Een freelancer werkt 'voor zichzelf' en is 'eigen baas'. Dat klinkt heerlijk vrij en onafhankelijk (en dat kan een carriere als freelancer ook zeker zijn), maar het brengt ook de nodige juridische haken en ogen met zich mee. Zo wordt een freelancer alleen betaald voor werk dat hij feitelijk uitvoert en kan hij in veel gevallen geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Deze uitgave geeft antwoord op de belangrijkste vragen die freelancers zich vroeg of laat stellen. Wat zijn de rechten en plichten van de freelancer als hij een werkopdracht heeft aangenomen? In welke rechtsvormen kan een freelancer opereren? Wanneer moet de opdrachtgever sociale premies voor de freelancer betalen en wanneer moet hij dat zelf doen? En, ook niet onbelangrijk: wat kan een freelancer doen in geval van een conflict met een opdrachtgever?
Document typeBook
Document finderUvA-Linker