The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:160158

AuthorsC.J. Hamelink, J. Firet
TitleKerk en massamedia : een bundel opinies
PublisherBosch & Keuning
PlaceBaarn
Year1971
Pages127
ISBN90-6074-435-7
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam School of Communication Research (ASCoR)
KeywordsChurch; Mass media
Document typeBook
Document finderUvA-Linker