The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:146493

AuthorA.C. Balsem
TitleColoritto. De kunst van het kleurendrukken. Uit de collectie Van Huffel
PublisherDr. P.A.Tielestichting
PlaceAmsterdam
Year2003
FacultyUvA
Institute/dept.UvA: Universiteitsbibliotheek
Document typeBook editorial
Document finderUvA-Linker