The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:141985

AuthorsE.H.B.M. Tilleman, C. Kok, D.J. Gouma
TitleLaparoscopische cholecystectomie in dagbehandeling; implementatie van een richtlijn voor klinisch handelen
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume147
Year2003
Issue16
Pages760-763
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker