The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:141775

AuthorsM.J. Schultz, A.R.H. van Zanten, A.M.G.A. de Smet, J. Kesecioglu
TitleMechanische beademing bij 'acute repiratory distress'-syndroom (ARDS): longbeschermende strategieen voor betere alveolaire rekrutering
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume147
Year2003
Issue8
Pages327-331
ISSN00282162
FacultyAMC-UvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker