The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:135393

AuthorsR.W.M. van Soest, P.J.H. van Bree
TitleOn the moult in the stoat, Mustela erminea Linnaeus, 1758, from the Netherlands.
JournalBijdragen tot de dierkunde / Koninklijk Zo¨ologisch Genootschap "Natura Artis Magistra"
Volume39
Year1969
Pages63-68
ISSN00678546
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
KeywordsMustelidae
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker