The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:124677

AuthorM.M.M. van Eechoud
TitleNoot bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998, zaak T-174/95, Zweedse Journalistenbond vs. Raad van de Europese Unie
JournalMediaforum
Volume10
Year1998
Issue9
ISSN09245057
FacultyFaculty of Law
KeywordsMediarecht
Document typeAnnotation
Download
Document finderUvA-Linker